λύσεις

σε όλες

τις διαστάσεις

The outsource business solution

for the pharmaceutical sector.

Marketing and promotion 
collaboration.
Management of employees
through PromoPharma SA.
Product(s) of a single client.
Products of various clients
(up to 3), graduated fee structure.
Integration of employees
into management structure of client.
Distribution of products
through a partner company.
Fee for service, i.e. fixed rate
per working day and employee.
Fee per call.

εμβαθύνουμε

στη

συνεργασία

Πρόκειται για μια αμιγώς ελληνική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2007.
Χάρη στην υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της, κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Η εμπιστοσύνη, το έμπειρο προσωπικό, η ακεραιότητα, το εγγυημένο αποτέλεσμα είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της PromoPharma SA που εξασφαλίζουν επιτυχημένο αποτέλεσμα και οδηγούν σε μακροχρόνιες συνεργασίες.

Παρέχουμε ευέλικτες λύσεις με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.
Εκπληρώνουμε τις προσδοκίες και τους στόχους σας.
Επιδιώκουμε αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες.

εκπληρώνουμε τις προσδοκίες σας

τηρώντας απόλυτα

τη συμφωνία μας

 

Συνεργασίες